Օբյեկտի ինչպես քանակական այնպես էլ որակական չափանիշների ստուգում որը կատարվում է հատուկ փորձագետների կողմից , օբյեկտի վրա այս կամ այն ձևով ազդելով:Փորձարկումները հիմնականում անցկացվում են օբյեկտի մասին տեխնիկական տվյալների ձեռք բերման համար , հետագայում դրանց միջոցով հասկանալու համար պատրաստ է օբյեկտը շահագործման թե ոչ:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap