Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձը պարտավոր է հաստատել արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը մշակելով այն վկայագրին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap