Շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ սույն օրենքով սահմանված կարգով արտադրական վտանգավոր օբյեկտների հաշվառման գրանցամատյանում (այսուհետ ռեեստր) գրանցվելուց հետո:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap