Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ են համարվում՝

  • իրականացվում են հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ,
  • իրականացվում են թունելաշինական աշխատանքներ կամ ցանկացած այլ աշխատանք ստորերկրյա պայմաններում,
  • ստացվում են մետաղների հալույթներ.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap