Տեխնիկական օբյեկտների վիճակի ստուգում , որը կատարվում է հիմնականում զգայական օրգաններով ,իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև չափիչ սարքերով :

Share via
Copy link
Powered by Social Snap