Տեխնիկական դիագնոստիկան տեխնիկական սպասարկման հիմնական բաղկացուցիչ մասերից է : տեխնիկական դիագնոստիկայի հիմնական խնդիրն է ապահովել տեխնիկական օբյեկտի էֆֆեկտիվ աշխատանքը , ֆունկցիոնալության վստահելիությունը և անվտանգությունը:
Ինչպես նաև տվյալ օբյեկտի ծախսերի և ծաղքերի քչացում պայմանավորված վաղաժամ անսարքությունների հայտնաբերումից բխող վերանորոգման աշխատանքների կատարմամբ:
Տեխնիկական դիագնոստիկան որոշում է օբյեկտների տեխնիկական վիճակը հատուկ մեթոդներով և չափիչ սարքավորումներով :

Share via
Copy link
Powered by Social Snap